Višina davka pri prodaji stavbnega zemljišča

Pri prodaji stavbnega zemljišča – gradbene parcele je prodajalec tisti, ki je zavezan za plačilo DPN – davka na promet nepremičnin. Pri nekaterih stavbnih zemljiščih pa je potrebno plačati in obračunati DDV – davek na dodano vrednost.

Pri prodaji se ponavadi plača 2% DPN, kadar pa to prodaja pravna oseba se obračuna in plača 22% DDV.

Napoved za odmero davka pri prodaji stavbnega zemljišča

PRODAJALCI – za njih izpolnimo mi, vložijo napoved za odmero davka na promet nepremičnin v 15 dneh od sklenitve prodajne pogodbe.

Ponavadi je plačnik davka na promet nepremičnin prodajalec, lahko pa je tudi drugače dogovorjeno v prodajni pogodbi, kjer se določi, da je plačnik kupec.

Preprečite težave pri pravnih poslih z nepremičninami

Vaša varnost… kontaktirajte Vanjo

Vanja Potočnik
Vanja Potočnik

mail: vanja@insa.si

tel.: 040/66 90 66