Se sprašujete, kaj vse vpliva na vašo kreditno sposobnost in kakšna je najvišja vsota kredita, ki ga lahko prejmete? Predstavljamo, kako si zgornjo mejo zadolžitve lahko izračunamo sami.

Na višino najetega kredita vplivajo poleg višine prejemkov tudi stalnost in vrsta zaposlitve, starost, namen kredita, prejšnji finančni »grehi«. Poleg tega bi se našlo še kaj. Tokrat bomo pustili druge dejavnike ob strani, osredotočili se bomo le na najpomembnejšega, torej na prejemke.

1. korak: izračunajmo si kreditno sposobnost

Časi letanja od banke do banke v želji po pridobitvi čim višjega zneska kredita so minili. Kreditno sposobnost vse banke računajo po isti partituri, pod dirigentsko palico Banke Slovenije. Predpis, ki ureja izračun kreditne sposobnosti, se imenuje sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja potrošnikov, več o omejitvah, ki jih vsebuje, pa lahko preberemo na spletnih straneh Banke Slovenije.

Na splošno velja, da višja je plača in manj je obstoječih finančnih obveznosti – tudi tistih za vzdrževane družinske člane –, višja bo kreditna sposobnost. Kreditna sposobnost se sicer izraža v evrih, pomeni pa, koliko največ lahko znaša breme odplačila ene ali več finančnih obveznosti.

Za izračun kreditne sposobnosti lahko uporabimo kateregakoli od bančnih kalkulatorjev, le poguglati je treba »izračun kreditne sposobnosti«. Vsi kalkulatorji naj bi, zaradi predpisa Banke Slovenije, računali kreditno sposobnost bolj ali manj enako.

2. korak: koliko kredita lahko dobim?

Oboroženi z izračunom kreditne sposobnosti oziroma zneskom najvišje možne anuitete smo nared za izračun, koliko kredita lahko pridobimo.

Preverimo ponudbo različnih bank, skoraj pri vseh so na voljo informativni izračuni. Drugače od izračuna kreditne sposobnosti se bodo informativni izračuni bank o višini kredita vendarle razlikovali. Banke namreč ponujajo kredite po različnih pogojih in ti se bodo izrazili na višini anuitete, ki nam jo bo izračunal spletni kalkulator.

Splošno pravilo, veljavno pri vseh bankah, je, da znesek anuitete ne sme biti višji od zneska kreditne sposobnosti. Nekateri informativni izračuni bodo že iz zneska kreditne sposobnosti izračunali višino možnega najema kredita, pri drugih pa si pomagamo sami s spremembami zneska kredita v informativnem izračunu. V nekaj poskusih se bomo gotovo zelo približali anuiteti, ki ne bo odstopala od zneska naše kreditne sposobnosti.

3. korak: preverimo, koliko denarja imamo prihranjenega

Morda bo kdo začuden, kaj imajo z najemanjem kredita skupnega prihranki. Imajo, in to celo morda več, kot bi pričakovali. Predvsem pri stanovanjskih kreditih, pa tudi pri finančnem lizingu ponavadi ne gre brez lastne udeležbe. Povedano drugače, kredita ne bomo dobili za celotno kupnino nepremičnine ali avta. Pustimo avtomobile tokrat ob strani. Vsaj pri nepremičninah pa velja, da bomo morali od 20 do 30 odstotkov kupnine primakniti sami.

Obstajajo tudi izjeme, a nanje ni smiselno računati. Kupnina za nepremičnino je sicer lahko precej pod tržno ceno, a o njeni višji vrednosti bančnega cenilca ni enostavno prepričati. Pa še Furs nas utegne pocukati za rokav.

Prihranki so zato pomembni. Če jih nimamo, se nam lahko zgodi, da smo sicer dovolj kreditno sposobni za najem kredita za poravnavo celotne kupnine za nepremičnino, kredit pa bomo pridobili le v višini od 70 do 80 odstotkov kupnine.

…..

 

 

Vir: Moje Finance, datum 10.08.2022

Celoten članek si lahko preberete tukaj:

Moje Finance