KONTAKT | 02 33 05 800 ali 040 66 33 00

Vodenje pravnih poslov

pogodba

 

Izvedba pravnega posla pri nakupu ali prodaji nepremičnine je najpomembnejši posel v tem postopku. Napaka je lahko zelo draga, zato priporočamo, da se obrnete na strokovnjaka, ki vam bo ta del posla tudi strokovno in kar se da hitro izvedel.

V primeru, da kupca za nepremičnino že imate-ali obratno, da ste sami našli nepremičnino po vaših željah za vas vodimo postopek prodaje in poskrbimo za varen prenos lastninske pravice s našim pravnikom. Kar pa je najpomembneje je to, da mi kot nepremičninska družba odgovarjamo za posel ter prevzemamo vso odgovornost v primeru naše napake.

Vse morebitne zaplete, težave in probleme vezane na vašo nepremičnino vam pomagamo rešiti. Nobena težava ni nerešljiva !

Skupaj z vami bomo poiskali najboljše možnosti. Za vse zadeve vezane na posle z nepremičninami smo mi pravi naslov.

 

CENA PRODAJNEGA POSTOPKA

1.) Enostaven prodajni postopek:

do dva kupca, do dva prodajalca, nepremičnina nima plomb

Cena: 450,00 € (DDV ni vključen v ceno)

Storitev vključuje:

 • pregled pravnega stanja
 • priprava prodajne pogodbe
 • svetovanje in izpeljava davčnega postopka
 • priprava primopredajnega zapisnika
 • primopredaja
 • vsi potrebni postopki za izbris plomb
 • sprememba lastništva pri dobaviteljih

 

2.) Zahteven prodajni postopek:

več kupcev ali prodajalcev, kmetijska zemljišča, nepremičnina je zaznamovana s plombami oz. bremeni, (hipoteke, izvršbe, …)

Cena: 1% od vrednosti nepremičnine, vendar ne manj kot 650,00 € (DDV ni vključen v ceno)

Storitev vključuje:

 • pregled pravnega stanja
 • priprava prodajne pogodbe
 • svetovanje in izpeljava davčnega postopka
 • priprava primopredajnega zapisnika
 • primopredaja
 • vsi potrebni postopki za izbris plomb
 • sprememba lastništva pri dobaviteljih

Sestava pogodb in predpogodb ter ostalih pravnih listin

PRIPRAVA in IZVEDBA RAZLIČNIH PRAVNIH POSLOV (prodajnih pogodb, služnostnih pogodb, aktov oz. sporazumov za vzpostavitev etažne lastnine, darilne pogodbe,…)

Naši strokovnjaki iz pravnega področja (pogodbe sestavlja univerzitetni diplomirani pravnik v sodelovanju z odvetniško ter notarsko pisarno) vam lahko sestavijo različne vrste pogodb v zvezi z nepremičninami.

V nadaljevanju vam v kratkem predstavljamo vsebino najpogostejših nepremičninskih pogodb.

Prodajna predpogodba

Predpogodba je takšna pogodba, s katero se prevzema obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba. Predpisi o obliki glavne pogodbe veljajo tudi za predpogodbo, če je predpisana oblika pogoj za veljavnost pogodbe. Predpogodba veže, če vsebuje bistvene sestavine glavne pogodbe.

Prodajna pogodba

S prodajno pogodbo se prodajalec zavezuje, da bo stvar, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino.

Najemna pogodba

Z najemno pogodbo se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku izročil določeno stvar v rabo, ta pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval določeno najemnino.

Darilna pogodba

Darilna pogodba je pogodba, s katero ena stranka (darovalec) neodplačno prepusti drugi stranki (obdarjencu) kakšno stvar ali pravico, obdarjenec pa to prepustitev sprejme. Za darilno pogodbo je značilno, da ne nastane že s tem, da se stranki strinjata glede darila, pač pa mora biti sklenjena v strogi obliki ali pa mora biti darilo dejansko izročeno. Takšna ureditev hoče zagotoviti, da tisti, ki nekaj brezplačno daje, dobro premisli preden da. Darilna pogodba glede nepremičnin mora biti sklenjena v pisni obliki pri čemer mora biti podpis darovalca notarsko overjen.

Pogodba o služnosti

S pogodbo o služnosti se določijo stvarne pravice na tuji stvari in njena vsebina je v tem, da upravičencu dovoljuje izvajanje nekaterih lastninskih upravičenj na njej. Lastnik stvari je dolžan trpeti ravnanje služnostnega upravičenca.

Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja

Z izročilno pogodbo se izročitelj zaveže, da bo še za čas življenja izročil in razdelil svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem. Izročilna pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Pogodba o preužitku

S pogodbo o preužitku se preužitkar zavezuje, da bo na prevzemnika prenesla lastninsko pravico na določenih svojih nepremičninah, prevzemnik pa se zavezuje, da bo preužitkarju ali komu drugemu do njegove smrti nudil določene dajatve in storitve. Skupaj z nepremičninami so predmet pogodbe tudi premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, če stranki ne določita drugače. Pogodba o preužitku mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremiènin, s tem da je njihova izročitev odložena do izročiteljeve smrti. Tudi pogodba o dosmrtnem preživljanju mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Pogodba o urejanju medsebojnih razmerij

Načelno so pravice in obveznosti etažnih lastnikov na skupnih delih v sorazmerju z njihovim solastniškim deležem, razen če zakon ali pogodba o urejanju medsebojnih razmerij ne določa drugače.

S pogodbo o medsebojnih razmerjih se tako predvsem določi:

• stroške in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike,
• način oblikovanja rezervnega sklada,
• posebne omejitve pri uporabi posameznih delov v etažni lastnini,
• nastopanje etažnih lastnikov v pravnem prometu,
• način upravljanja skupnih delov,
• uporabo posameznih delov v etažni lastnini v posebne namene,
• zavarovanje zgradbe kot celote,
• pooblastila upravnika.

Pogodba o medsebojnih razmerjih mora biti sklenjena v pisni obliki, za njeno sklenitev pa je potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov. Sklenjena pogodba učinkuje napram vsakokratnemu novemu etažnemu lastniku.

Odkupimo vašo nepremičnino

V skladu s skupnim dogovorom vam nudimo možnost odkupa vaše nepremičnine.

Za dodatne informacije, prosimo, da nas kontaktirate na: 02/33 05 800, 040/66 90 66  ali na e-mail branko@insa.si

Ta spletna stran uporablja piškotke. S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Več o piškotkih

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close