Prodaja ali oddaja nepremičnine enostavno in brez skrbi

Prodaja ali oddaja nepremičnine je ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju in prav pomembne življenjske odločitve nam običajno povzročijo največ skrbi in stresa. Postopek prodaje ali oddaje nepremičnine zajema veliko točk, katerih pravilna izvedba lahko vpliva na vaše končno zadovoljstvo, zato prepustite izvedbo prodaje ali oddaje vaše nepremičnine prijazni in zaupanja vredni nepremičninski družbi. Strokovno, odgovorno in zanesljivo namesto vas vodimo celoten postopek prodaje oziroma oddaje nepremičnine.

Naj bo prodaja ali oddaja nepremičnine za vas prijetna izkušnja!

 

Prednosti sodelovanja z nepremičninsko agencijo

Naš trud je namenjen osebnemu in individualnemu odnosu z vsako stranko in naročnikom. Zaupajte nam vaše želje, potrebe in pričakovanja. Na podlagi tega bomo zasnovali vašim kriterijem prilagojeno oglaševanje in vam na ogled pripeljali resne potencialne kupcem oz. najemnike, ne pa »četice radovednežev«. S tem vam prihranimo čas, nepotrebne poti in denar.

Poleg tega vam nudimo objektivno mnenje in strokovno svetovanje tako pri prodaji, kot pri oddaji nepremičnine. Vodimo vas skozi vso potrebno dokumentacijo in vas opozorimo na morebitne pasti. Priskrbimo za pravno svetovanje in strokovno ter kakovostno izvedbo pravnih postopkov

Zagotovite si dobičkonosno prodajo in zanesljive najemnike.

 

 

Kaj zajema postopek prodaje ali oddaje nepremičnine?

 • Ogled nepremičnine – pregled in zabeležba dejanskega stanja.
 • Preveritev pravnega stanja – pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska, podatkov GURS-a o stavbi, delu stavbe, stavbišča, skupnih prostorov, dovoznih poti.
 • Seznanjanje naročnika z davčnimi in drugimi posledicami prodaje/nakupa nepremičnine.
 • Seznanjanje s tržnimi razmerami, aktualno zakonodajo vezano na promet nepremičnin.
 • Pomoč in svetovanje pri oblikovanju prodajne cene.
 • Sklenitev posredniške pogodbe in dogovorov o morebitnih dodatnih storitvah (homestaging, cenitev nepremičnine, ureditev geodetskih podatkov…).
 • Pregled morebitnih bremen (služnosti, hipoteke, omejitve v prometu z nepremičninami…).
 • Pridobitev ostale dokumentacije (potrdilo o namenski rabi, katastrski načrt, kopija etažnega načrta…).
 • Fotografiranje nepremičnine in okolice.
 • Priprava nepremičnine za slikanje, prodajo… (homestaging – dodatna storitev!).
 • Izdelava energetske izkaznice (dodatna storitev!).
 • Priprava in objava oglasa (opis in slike) na portalih.
 • Priprava transparenta »naprodaj« v dogovoru z naročnikom.
 • Priprava prodajnega kataloga (dodatna storitev).
 • Brezplačno oglaševanje.
 • Podajanje informacij zainteresiranim povpraševalcem.
 • Obveščanje registriranih iskalcev nepremičnin, SMS obvestila, Obvestila preko spletne pošte…
 • Organiziranje in izpeljava ogledov nepremičnine.
 • Organiziranje in sodelovanje pri pogajanjih o ceni in ostalih bistvenih elementih za sklenitev prodajne predpogodbe/pogodbe.
 • Priprava pogodbe.
 • Usklajevanje pogodbe s prodajalcem, kupcem in banko (če ima kupec hipotekaren kredit).
 • Sestanek in podpis usklajene pogodbe v naših prostorih;
 • V primeru prodaje gozdnega ali kmetijskega zemljišča izpeljemo celoten postopek predviden po ZKZ-1 (pošiljanje in objava ponudbe, sprejem ponudbe, odobritev pravnega posla…).
 • V primeru, ko je potrebno izpeljemo postopek pridobitve odločbe o odobritvi pravnega posla (kupci državljani bivših republik SFRJ, ki niso državljani EU…).
 • Poskrbimo za sodne prevode, tolmače, notarske zapise (dodatna storitev).
 • Pridobitev odobritve pravnega posla s strani CSD, kadar je pogodbena stranka (kupec ali prodajalec) mladoletna oseba ali oseba katere skrbnik je CSD.
 • Skrbimo in obveščamo prodajalca o poteku plačil are in posameznih obrokov kupnine.
 • S sprejemom kupnine ali dela kupnine na fiduciarni račun nadziramo pretok denarja in sproščanje sredstev glede na izpolnjene obveznosti pogodbenih strank (z izrecnim pooblastilom in po dogovoru pogodbenikov).
 • Priprava in izpolnitev davčne napovedi za odmero DPN in morebitno napoved za odmero davka na dobiček.
 • Prijava in oddaja davčne napovedi na pristojni davčni upravi (s pooblastilom zavezanca).
 • Kontaktiranje z davčno upravo o odmeri ter obveščanje prodajalca o roku za plačilo DPN.
 • Prevzem davčno potrjene pogodbe.
 • Overitev podpisa na prodajni pogodbi s prodajalcem.
 • Deponiranje pogodbe v agenciji do kupčevega plačila celotne kupnine.
 • Na narok za kupčev hipotekarni kredit odnesemo prodajno pogodbo izbranemu notarju.
 • Priprava primopredajnega zapisnika za nepremičnino.
 • Na dan primopredaje smo prisotni ter popišemo vse merilnike ter obvestimo vse institucije (elektro, energetika,  upravnik, komunala…).
 • Pripravimo napoved za NUSZ in jo pošljemo ustrezni instituciji.
 • Obvestimo vse institucije o spremembi lastništva na nepremičnini in plačnika posameznih dobavljivih virov.
 • Natančno razmejimo prodajalčeve in kupčeve obveznosti.
 • Obema pogodbenima strankama svetujemo glede spremembe naslova stalnega prebivališča, preusmeritve pošte, spremembe stalnega naslova…
 • Spremljanje rokov izteka najemne pogodbe in priprava dodatka za podaljšanje najemnega razmerja.