Nakup ali najem nepremičnine brez zapletov

Postopek nakupa ali najema nepremičnine zajema veliko točk, katerih pravilna izvedba lahko vpliva na vaše končno zadovoljstvo. Pred nakupom ali najemom nepremičnine je na primer priporočljivo preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine, kar je predpogoj za ocenitev njene vrednosti. Ob samem nakupu ali najemu je treba ustrezno zavarovati svoj položaj v prodajni oziroma najemni pogodbi (ara, pravočasen prevzem nepremičnine, odgovornost prodajalca za napake, možnost hrambe originalnih pogodb do plačila celotne kupnin, pravočasen vpis v zemljiško knjigo, itd).  Za vse to pogosto nimamo niti časa niti potrebnega znanja, zato prepustite izvedbo postopka strokovnjakom. Tukaj smo, da namesto vas vodimo celoten postopek nakupa oziroma najema nepremičnine.

Naj bo nakup ali najem nepremičnine za vas prijetna izkušnja!

 

Kaj zajema postopek nakupa ali najema nepremičnine?

  • Organiziranje in sodelovanje pri pogajanjih o ceni in ostalih bistvenih elementih za sklenitev prodajne predpogodbe/pogodbe.
  • Priprava pogodbe.
  • Usklajevanje pogodbe s prodajalcem, kupcem in banko (če ima kupec hipotekaren kredit).
  • Sestanek in podpis usklajene pogodbe v naših prostorih.
  • V primeru prodaje gozdnega ali kmetijskega zemljišča izpeljemo celoten postopek predviden po ZKZ-1 (pošiljanje in objava ponudbe, sprejem ponudbe, odobritev pravnega posla…).
  • V primeru, ko je potrebno izpeljemo postopek pridobitve odločbe o odobritvi pravnega posla (kupci državljani bivših republik SFRJ, ki niso državljani EU…).
  • Poskrbimo za sodne prevode, tolmače, notarske zapise (dodatna storitev).
  • Pridobitev odobritve pravnega posla s strani CSD, kadar je pogodbena stranka (kupec ali prodajalec) mladoletna oseba ali oseba katere skrbnik je CSD.
  • Skrbimo in obveščamo prodajalca o poteku plačil are in posameznih obrokov kupnine.
  • S sprejemom kupnine ali dela kupnine na fiduciarni račun nadziramo pretok denarja in sproščanje sredstev glede na izpolnjene obveznosti pogodbenih strank (z izrecnim pooblastilom in po dogovoru pogodbenikov).
  • Priprava in izpolnitev davčne napovedi za odmero DPN in morebitno napoved za odmero davka na dobiček.
  • Prijava in oddaja davčne napovedi na pristojni davčni upravi (s pooblastilom zavezanca).
  • Kontaktiranje z davčno upravo o odmeri ter obveščanje prodajalca o roku za plačilo DPN.
  • Prevzem davčno potrjene pogodbe.
  • Overitev podpisa na prodajni pogodbi s prodajalcem.
  • Deponiranje pogodbe v agenciji do kupčevega plačila celotne kupnine.
  • Na narok za kupčev hipotekarni kredit odnesemo prodajno pogodbo izbranemu notarju.
  • Priprava primopredajnega zapisnika za nepremičnino.
  • Na dan primopredaje smo prisotni ter popišemo vse merilnike ter obvestimo vse institucije (elektro, energetika, rtv, upravnik, komunala…).
  • Pripravimo napoved za NUSZ in jo pošljemo ustrezni instituciji.
  • Obvestimo vse institucije o spremembi lastništva na nepremičnini in plačnika posameznih dobavljivih virov.
  • Natančno razmejimo prodajalčeve in kupčeve obveznosti.
  • Obema pogodbenima strankama svetujemo glede spremembe naslova stalnega prebivališča, preusmeritve pošte, spremembe stalnega naslova, ipd.
  • Spremljanje rokov izteka najemne pogodbe in priprava dodatka za podaljšanje najemnega razmerja.

 

Odkup vaše nepremičnine

V skladu s skupnim dogovorom vam nudimo možnost odkupa vaše nepremičnine. Za dodatne informacije nas kontaktirate na telefonsko številko 02 33 05 800 ali 040 66 90 66  ali nam pišite na e-naslov  branko@insa.si.