Družbe za nepremičninsko posredovanje so specializirana podjetja in posamezniki, ki imajo poleg vseh ostalih izpolnjenih pogojev za opravljanje dejavnosti zaposlene tudi nepremičninske posrednike s pridobljeno licenco za nepremičninsko posredovanje in sklenjeno zavarovanje odškodninske odgovornosti iz naslova nepremičninskih poslov. Vsi nepremičninski posredniki, ki želijo opravljati ta poklic, morajo svojo licenco obnavljati vsakih pet let.

O nevarnostih nepremičninskega trga, vlogi nepremičninskega posrednika in nasvetih o tem kako z njim sodelovati v brošuri, ki je bila pripravljena pri Združenju družb za nepremičninsko posredovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije.