Prihranki na poslovnih nepremičninah tekom pandemije

V Pandemiji se je mnogo delodajalcev prvič v praksi srečalo s pojmom dela od doma. Ugotovili so, da je ob ustreznem nadzoru učinkovitost zaposlenih vsaj enako visoka, kot pri delu, ki ga opravijo na delovnem mestu. V tem času so podjetja prihranila pri obratovalnih stroških (elektrika, voda, ogrevanje) in na stroških prevoza za zaposlene.

Zelo hitro je postalo jasno, da vsega dela ni mogoče opraviti na daljavo, da ima delo od doma tudi veliko negativnih učinkov na zaposlene. Kljub temu pa se je določen obseg dela preselil oz se seli na domove zaposlenih.

Zmanjšanje površin poslovnih prostorov

Pisarne Maribor center
Pisarne Maribor center

Posledica navedenega so težnje po racionalizaciji poslovnih prostorov, kar se kaže kot manjša potreba po poslovnih prostorih, oziroma racionalizacija le-teh. Navedeno še posebej velja za pisarne, saj je tovrstno delo razmeroma enostavno preseliti v domače okolje.  Menim, da bo potreba po pisarniških prostorih ostala, vendar se bodo površine, ki jih uporabljajo  posamezna podjetja zmanjšale, vedno manj bo velikih, energetsko potratnih objektov z ogromnimi razkošnimi sprejemnicami, saj je manj tudi fizičnih obiskovalcev.

Tudi stranke vse več poslovnih stikov opravijo preko spleta. Sodobne pisarne bodo pogosto delovale v sistemu »desk sharinga«, s čemer podjetja zmanjšujejo stroške. Manj privlačni ali dražji pisarniški prostori lahko zato v prihodnje ostanejo prazni.

Povečano povpraševanje po skladiščnih prostorih

Poslovne nepremičnine
Skladišča so postala pomembnejša

Po drugi strani pa opažamo stalno zanimanje za skladiščne prostore, katerih je primanjkovalo že pred pandemijo. Pandemija je razkrila tudi nekatere slabosti dolgih dobavnih verig. V senci manjka surovin, rezervnih delov in drugih komponent, potrebnih za nemoten potek proizvodnih procesov, je postalo skladiščenje in potreba po večjih zalogah zelo aktualno.

Vedno večja je tudi potreba po manjših osebnih skladiščih.  Razlogov za to je več: delo od doma zahteva prostor ali vsaj kotiček v stanovanju, ki ga namenite delu. Pri trenutnih cenah stanovanjskih nepremičnin šteje vsak m2, zato je racionalno predmete, ki niso pogosto v uporabi, shraniti drugje.

Več o nepremičninah po pandemiji

Naše mnenje je bilo objavljeno v članku časnika VEČER, marec 2022.