Kateri dejavnik trenutno najbolj vpliva na razmere na nepremičninskem trgu (dvig obrestnih mer za stanovanjske kredite, negotove geopolitične razmere, energetska kriza …)

Stanje na nepremičninskem trgu je rezultat različnih dejavnikov, ki se med sabo prepletajo. Zelo močan vpliv ima razpoložljivost finančnih sredstev oz. viri s katerimi stranke financirajo nakupe nepremičnin. V minulih dveh letih so fizične osebe razpolagale z večjimi sredstvi, saj so bili nekaterim skupinam izplačani t.i. Coronski dodatki, katerih precejšen del se je prelil v nepremičnine. Dodatkov v tem trenutku ni več, so pa bančna posojila še zmeraj na voljo in tudi obrestne mere so, kljub podražitvi še zmeraj ugodne. Vojna v Ukrajini se na našem nepremičninskem trgu odraža predvsem v povečanem povpraševanju po najemnih stanovanjih, saj je tudi k nam  prišlo precej ljudi, ki so morali zapustiti svoje domove in potrebujejo začasno prebivališče. Energetska kriza sena trgu nepremičnin še ne odraža, pri nas še nismo opazili težav s plačili ogrevanja ali električne energije, ki bi se odrazile skozi izvršbe pri nepremičninah.

 

Kako se to odraža na nepremičninskem trgu, sta povpraševanje in število sklenjenih poslov padla, ostajata ne enakem nivoju kot lani v tem obdobju?

Primerjave z letoma 2021 in 2020 so lahko problematične, saj gre za dve t.i. Coronski leti, ki ju je zaznamovala nekaj mesečna prepoved opravljanja dejavnost, nato pa nepremičninski bum, strma rast cen in izredno povpraševanje. Letos se zadeve nekoliko umirjajo, cene so prenehale rasti, analiza, ki je bila  opraviljena je pokazala, da je skupno število poslov, prijavljenih na finančnem uradu v Mariboru, v obdobju prvih sedem mesecev lani in letos skoraj enako.

 

Ali morda padajo tudi cene? Katerim vrstam nepremičnin? Za koliko v povprečju?

Padca cen ne zaznavamo.

 

Ali se podaljšuje čas prodaje, za koliko v povprečju in katere stanovanjske nepremičnine se še vedno prodajo takoj?

Bistvena razlika na nepremičninskem trgu  je ta, da so kupci bolj premišljeni, zato se je nekoliko podaljšal čas prodaje. Obdobje, ko so se kupci ne glede na ceno skoraj tepli za vsako manjše stanovanje, ki se je pojavilo na trgu, je mimo. Nepremičnine se še zmeraj dobro prodajajo, vendar mora biti cena realna. Padca cen zaradi inflacije in podražitve vseh materialov ne pričakujemo, bodo pa morali preveč ambiciozni prodajalci prilagoditi svoja pričakovanja.

 

več boste našli v članku žurnal24.