Prodaja Zemljišče, Stavbno zemljišče

Zemljišče, Stavbno zemljišče

PESNICA PRI MARIBORU

Cena
409.150 EUR
Šifra: 005714
Status: Prodaja
Regija: Podravska
Mesto Pesnica
Lokacija: Pesniški Dvor
Vrsta: Zemljišče
Tip: Stavbno zemljišče
Lega: ravna, sončna
Zemljišče: 22291 m2
Vseljivo: Enota je pripravljena
predstavljamo vam stavbno zemljišče, ki se nahaja v občini pesnica pri mariboru, v poslovno gospodarski coni pesniški dvor

Površina celotnega zemljišča poslovne cone znaša 22.291 m2. Po podatkih Geodetske uprave RS spada 92,3 % zemljišča pod gospodarske cone, ostalo je kmetijsko zemljišče.
Za območje je bil sprejet OPPN-podrobni občinski prostorski načrt. Spodaj povzetek prostorskega načrta.
Namenska raba prostora: drugo območje za poselitev (transportno servisna cona, proizvodna cona, trgovska cona).

Vrste dopustnih objektov: industrijske stavbe, poslovne stavbe, skladiščni objekti, trgovski objekti, storitveni objekti, enostavni objekti, objekti in naprave energetske, komunalne in prometne infrastrukture.

Vrste dopustnih dejavnosti: upravni prostori, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti, skladiščne dejavnosti, proizvodne dejavnosti, trgovske dejavnosti.
Površina, ki je namenjena POSTAVITVI OBJEKTA znaša  cca 4500 m2.
Zaradi ugodne in sončne lege pa zemljišče predstavlja dobro poslovno priložnost za postavitev SONČNE ELEKTRARNE IN ELEKTRIČNE POLNILNICE ZA ELEKTRIČNA VOZILA.
Pod okriljem sedanjega lastnika je že izdelan projekt DGD za postavitev sončne elektrarne. Za projekt so pridobljena vsa potrebna soglasja in mnenja (presoja vplivov na okolje (MOP), DRSV, DRSI, Elektro Maribor, Nigrad, Mariborski vodovod, Telekom Slovenije, Občina Pesnica, itd.). Projekt DGD je bil vložen na UE  Pesnica oktobra 2023, gradbeno dovoljenje pa je tik pred izdajo. Z dopolnitvijo DGD je možna postavitev tudi polnilnice za električna vozila. V prostor je umeščena transformatorska postaja, ki je po projektu priključena neposredno na SN kablovod, ter zagotavlja zanesljivo in zmogljivo električno oskrbo za vaše poslovne potrebe. Gradbeno dovoljenje za omenjeno transformatorsko postajo in njeno priključitev na srednje napetostno omrežje je v postopku pridobitve na Upravni enoti.
Sončna elektrarna bi po projektu proizvedla do največ 1 MW električne energije. Projektirana vršna moč elektrarne je 930 kWp, postavljena na kovinsko konstrukcijo in transformatorsko postajo. Skupna površina, ki bi jo zavzela elektrarna znaša cca 11.690 m2.
Ob zemljišču so vsi potrebni priključki (vodovod, telekomunikacijsko omrežje, neposreden priključek na regionalno cesto), kar olajša začetek gradnje in poslovanja. Poleg tega poteka po robu stavbnega zemljišča SN kablovod.

Zemljišče se nahaja na lokaciji z izredno dobrimi prometnimi povezavami. V bližini je avtocestni priključek  v smeri proti Avstriji, Madžarski, proti Mariboru in Ljubljani.
Leži v neposredni bližini bencinske črpalke PETROL in njenim parkiriščem ter v bližini glavnih cest in prometnih vozlišč za smeri Jarenina, Vukovski Dol, Jakobski Dol, Pernica, Lenart in Maribor, kar omogoča hitro in učinkovito distribucijo blaga ter enostaven dostop za stranke in dobavitelje. To je ključna prednost za vsako poslovno dejavnost, ki zahteva dobro prometno infrastrukturo.
Cena: 18,355 EUR/m2 +DDV.
V kolikor potrebujete bolj podrobne informacije v zvezi z zemljiščem ali projektom v teku, nas kontaktirajte.
Kontakt:
Branko Potočnik, direktor družbe Insa d.o.o. Tel.: 040 66 90 66; branko@insa.si
Barbara Fašnik, nepremičninska posrednica. Tel.: 040 22 33 13; barbara@insa.si
Zemljevid lokacije
Se zanimate za nepremičnino? Kontaktirajte agenta!
Barbara Fašnik
Nepremičninski posrednik
Barbara Fašnik
Šifra: 005714
Status: Prodaja
Regija: Podravska
Mesto Pesnica
Lokacija: Pesniški Dvor
Vrsta: Zemljišče
Tip: Stavbno zemljišče
Lega: ravna, sončna
Zemljišče: 22291 m2
Vseljivo: Enota je pripravljena
Dodatno: Avtobus
Se zanimate za nepremičnino? Kontaktirajte agenta!
Barbara Fašnik
Nepremičninski posrednik
Barbara Fašnik
Dodatno: Avtobus
Več slik najdete na www.insa.si
Opis nepremičnine